Natječaji

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DJELATNIK NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U TURISTIČKOJ SEZONI 2023. GODINE– 1 izvršitelj/ica

Natječaj

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA VODITELJ NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U TURISTIČKOJ SEZONI 2023. GODINE -1 izvršitelja/ica

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DJELATNIKA NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U TURISTIČKOJ SEZONI 2023. GODINE – 5 izvršitelja/ica

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DJELATNIK NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U TURISTIČKOJ SEZONI 2023. GODINE– 2 izvršitelja/ice

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA VODITELJ NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U TURISTIČKOJ SEZONI 2023. GODINE -1 izvršitelja/ica

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DJELATNIKA NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U TURISTIČKOJ SEZONI 2023. GODINE – 13 izvršitelja/ica

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME ( 1 GODINA) EDUKATOR – 1 izvršitelj/ica

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA VODITELJ SMJENE NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U TURISTIČKOJ SEZONI 2023. GODINE -2 izvršitelja/ice

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME (1 GODINA) - STRUČNI SURADNIK NA PROJEKTIMA - 1 IZVRŠITELJ/ICA

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME - DJELATNIK NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA - 1 IZVRŠITELJ / ICA

Preuzmi prilog 1

ODLUKAO ODABIRU KANDIDATA ZA STRUČNOG VODITELJA/ICU

Preuzmi prilog 1

ZAPISNIK S INTERVJUA ODRŽANOG 17. studenog 2022. godine s kandidatima za natječaj za radno mjesto stručni voditelj, određeno vrijeme (mandat 4 godine)

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE STRUČNOG VODITELJA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME (MANDAT 4 GODINE)


Preuzmi prilog 1

ZAPISNIK S INTERVJUA ODRŽANOG 17. kolovoza 2022. godine s kandidatima za natječaj za radno mjesto edukator, određeno vrijeme (6 mjeseci).

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme (6 mjeseci) - EDUKATOR - 1 izvršitelj/ica

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME DJELATNIK NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA – 3 izvršitelja/ica – SEZONA 2022.

Preuzmi prilog 1

ZAPISNIK S INTERVJUA ODRŽANOG 11.05.2022. godine s kandidatima za natječaj za radno mjesto voditelj smjene naplate na ulazno-izlaznim punktovima, određeno vrijeme 1 izvršitelja/ice

Preuzmi prilog 1

ZAPISNIK S INTERVJUA ODRŽANOG 11.05. 2022. godine s kandidatima za natječaj za radno mjesto voditelj naplate na ulazno-izlaznim punktovima, određeno vrijeme 1 izvršitelja/ice

Preuzmi prilog 1

ZAPISNIK S INTERVJUA ODRŽANOG 13.04.2022. godine s kandidatima za natječaj za radno mjesto voditelj smjene naplate na ulazno-izlaznim punktovima, određeno vrijeme 2 izvršitelja/ice

Preuzmi prilog 1

ZAPISNIK S INTERVJUA ODRŽANOG 13.04.2022. godine s kandidatima za natječaj za radno mjesto djelatnik naplate na ulazno-izlaznim punktovima, određeno vrijeme 13 izvršitelja/ice

Preuzmi prilog 1

ZAPISNIK S INTERVJUA ODRŽANOG 13.04. 2022. godine s kandidatima za natječaj za radno mjesto voditelj naplate na ulazno-izlaznim punktovima, određeno vrijeme 1 izvršitelja/ice

Preuzmi prilog 1

ZAPISNIK S INTERVJUA ODRŽANOG 13.04.2022. godine s kandidatima za natječaj za radno mjesto djelatnik na poslovima čišćenja, određeno vrijeme 2 izvršitelja/ice

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME DJELATNIK NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA – 6 izvršitelja/ica – SEZONA 2022.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME VODITELJ NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA -1 izvršitelja/ica - SEZONA 2022.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME VODITELJ SMJENE NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA -1 izvršitelja/ica - SEZONA 2022.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME DJELATNIK NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA– 2 izvršitelja/ica - SEZONA 2022.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME DJELATNIKA NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA – 13 izvršitelja/ica – SEZONA 2022.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME VODITELJ NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA -1 izvršitelja/ica - SEZONA 2022.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME VODITELJ SMJENE NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA - 2 izvršitelja/ica - SEZONA 2022

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME DJELATNIKA NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA – 3 izvršitelja/ica – SEZONA 2021.

Preuzmi prilog 1

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME (1 GODINA) EDUKATOR

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme (1 godina) - EDUKATOR - 1 izvršitelj/ica

Preuzmi prilog 1

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme djelatnika na poslovima čišćenja – 2 izvršitelja/ica - Sezona 2021.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME DJELATNIKA NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA – 10 izvršitelja/ica – SEZONA 2021.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME VODITELJ NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA -1 izvršitelja/ica - SEZONA 2021.

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME VODITELJ SMJENE NAPLATE NA ULAZNO-IZLAZNIM PUNKTOVIMA -2 izvršitelja/ica - SEZONA 2021.

Preuzmi prilog 1

N A T J E Č A J za imenovanje čuvara prirode 2. reda na neodređeno vrijeme


Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA RAČUNOVODSTVENOG REFERENTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA VODITELJA TEHNIČKE SLUŽBE NA NEODREĐENO VRIJEME

Preuzmi prilog

NATJEČAJ ZA VODITELJA PROJEKATA NA NEODREĐENO VRIJEME

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA-CE 1. REDA NA NEODREĐENO VRIJEME

Preuzmi prilog 1

NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme EDUKATOR

Preuzmi prilog 1

Natječaj za prijavu u radni odnos na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

Preuzmi prilog 1

Natječaj za imenovanje čuvara prirode 2.reda na određeno vrijeme (1 godina)

Preuzmi prilog 1

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme (1 godina) EDUKATOR

Preuzmi prilog 1

Natječaj za računovodstveno administrativnog referenta/icu na određeno vrijeme (1 godina)

Preuzmi prilog 1

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme djelatnika naplate na ulazno-izlaznim punktovima - 11 izvršitelja/ica - SEZONA 2020.

Preuzmi prilog 1

Natječaj za voditelja tehničke službe na određeno vrijeme (1 godina)

Preuzmi prilog 1

Natječaj za stručnog suradnika/ce 1. reda na određeno vrijeme (1 godina)

Preuzmi prilog 1

Natječaj za edukatora

Preuzmi prilog 1
Preuzmi prilog 2

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta voditelj naplate na određeno vrijeme

Preuzmi prilog 1

Odluka o poništenju natječaja

Poništenje natječaja za voditelja naplate na ulazno-izlaznim punktovima

Preuzmi prilog 1

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta voditelj naplate na neodređeno vrijeme

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme voditelj naplate na ulazno-izlaznim punktovima 1 izvršitelj-ica.

Preuzmi prilog 1

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje čuvara prirode

Preuzmi prilog 1

Natječaj za imenovanje čuvara prirode 2. Reda

Natječaj za imenovanje čuvara prirode 2. Reda na određeno vrijeme (6 mjeseci) 1 izvršitelj-ica.

Preuzmi prilog 1

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine medulin - kamenjak.

Preuzmi prilog 1