Medulinski zaljev

Bogato plitko morsko područje od rta Kamenjak do rta Marlera

Kompleksno stanište mnogih vrsta

Medulinski zaljev plitko je područje, smješteno između rta Kamenjak i rta Marlera, gdje prosječna dubina ne prelazi 20 metara. Poluotok Kašteja dijeli zaljev na vanjski i unutarnji dio, a na cijelom području nalazi se ukupno 9 otoka i otočića. Ovo vrlo kompleksno stanište sadrži čitav niz stanišnih tipova. Pješčano dno prekriveno zamuljenim pijeskom karakteristično je za unutarnji dio zaljeva, dok se u vanjskom dijelu nalaze brojni grebeni.

Livade morskih cvjetnica

Hranjive soli igraju važnu ulogu u unutarnjem dijelu, pa se tu nalaze brojni organizmi koji filtriranjem morske vode iskorištavaju soli za hranu. Tipičan primjer takvih organizama jesu školjkaši, koji se, također, i uzgajaju u Medulinskom zaljevu.

Ovdje u podmorju nalazimo livade čvoraste morske rese (Cymodocea nodosa) i patuljaste sviline (Zostera noltii), a u vanjskom dijelu zaljeva mogu se naći i naselja voge (Posidonia oceanica), koja ima niz važnih bioloških uloga. Područje je vrlo važno za veliki broj ribljih i ostalih vrsta koje se ovdje hrane i razmnožavaju te ga je vrlo važno očuvati i što više smanjiti negativni utjecaj čovjeka. 

Spriječiti negativne utjecaje

Ljudske djelatnosti ovdje su brojne, od uzgoja školjkaša, korištenja plovnih puteva, gradnje, a pritisak se povećava u ljetnim mjesecima, dolaskom velikog broja turista. Područje je ovo koje je zbog svojih prirodnih vrijednosti vrlo značajno, a bilo koji oblik nasipavanja obale ima vrlo negativne utjecaje na život koji se ovdje razvija. Uvrštavanjem ovog područja u Natura 2000 mrežu dao se naglasak na važnosti zaljeva i njegove uloge u cjelokupnom ekosustavu. Zadaća svih nas koji koristimo ovo područje, na bilo koji način, jest da svojim postupcima ne utječemo negativno na floru i faunu koja u njemu nalazi hranu i dom.