Zaštita podataka

Službenik za zaštitu podataka

  • ISTRA GDPR d.o.o.

Kontakt osoba: Aleksandar Puh
tel: +385 (52) 222-200
e-mail: info@istragdpr.hr

    Dokumenti