Zaštićena priroda južne Istre

Zaštićena područja prirode

Na području općine Medulin nalaze se četiri područja prirode koja su zaštićena temeljem Zakon o zaštiti prirode

Novosti i događanja

Ekološka mreža Natura 2000

Najveća mreža zaštićenih područja prirode u Europi sastavljena od stanišnih tipova i divljih vrsta značajnih za Europsku uniju.