Zaštićena priroda južne Istre

Zaštićena područja prirode

U općini Medulin nalaze se četiri područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode

Novosti i događanja

Ekološka mreža Natura 2000

Najveća mreža zaštićenih područja prirode u Europi sastavljena od stanišnih tipova i divljih vrsta značajnih za Europsku uniju.