O nama

„Sinovi i kćeri rođeni prije majke

Odlukom Istarske županije (SN Istarske županije 5/96) iz 1996. godine, četiri prirodna područja Općine Medulin počinju uživati status zaštite. Na premanturskom poluotoku tada su osnovana dva značajna krajobraza, sa sjevera Premanture Gornji Kamenjak, a sa juga Donji Kamenjak i medulinski arhipelag, koji je u narodu i dalje poznat kao Punta. U kategoriji park šume, zahvaljujući svojim posebnim obilježjima, zaštitile su se park šuma Kašteja u Medulinu te brdo Soline kod Vinkurana odnosno Pješčane uvale. 

No, interesantna je stvar da od prvih dana zaštite navedenim područjima nije upravljala Javna ustanova Kamenjak već županijska javna ustanova Natura Histrica. Ipak, 2004. godine Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Medulin “Kamenjak” (SN Općine Medulin, br. 5/04, 6/12) rađa se Javna ustanova Kamenjak i od tada počinje naša priča. 

Predanim radom, djelatnici Ustanove brinu o zaštiti, očuvanju, održavanju, promicanju i korištenju zaštićenih područja u svrhu neometanog odvijanja prirodnih procesa. Osim toga, jedna od ključnih djelatnosti jest i nadzor provedbe uvjeta i mjera zaštite prirode, kako bi se sve radnje u zaštićenim područjima obavljale u skladu s principima održivog korištenja prirode. 

Kako su do 2019. godine, sva područja pod upravom Javne ustanove Kamenjak podrazumijevala isključivo kopnena staništa, Ustanova nije imala mogućnost brinuti o morskim ekosustavima. No, Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima Javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019) i to se promijenilo pa su tako Medulinski zaljev, Pomerski zaljev i Akvatorij zapadne Istre konačno dobili zasluženi tretman i prvi korak prema stvarnoj zaštiti. 

Krenuvši malim koracima, Ustanova od 2004. godine pa do danas utire put zaštiti prirode kao svakodnevnom načinu života, ali svoju misiju tek je započela.
Pridružite nam se na našem putu, ispišimo najljepšu prirodnu priču zajedničkim perom!