Brdo Soline kod Vinkurana

Između mjesta Pješčana Uvala i Vinkuran smješteno je brdo Soline.

Tipične šume Sredozemlja

Između mjesta Pješčana uvala i Vinkuran smješteno je brdo Soline koje je od 1996. godine zaštićeno u kategoriji park-šume. Izrazito gusto razvijena makija hrasta crnike, mjestimično razvijena i do stadija šume čini ovo područje jednim od posljednjih očuvanih šuma hrasta crnike na našem području. Hrast crnika (Quercus ilex) je autohtona vrsta hrasta na Mediteranu pa su takve šume i najstabilniji ekosustav Sredozemlja kojeg grade biljke prilagođene na sušne uvjete. Zbog gustog sklopa i tame u šumi stvara se specifična mikroklima koja je hladnija i vlažnija od klime okolnog područja.

Makija na mjestu šume

Zbog stoljetnog krčenja šuma za različite namjene poput otvaranja poljoprivrednih polja ili korištenja drvne mase u razne svrhe, šume hrasta crnike danas su većinom degradirane u niže degradacijske stadije poput makije, gariga travnjaka ili kamenjare.

U samoj park-šumi uređena je edukativna šetnica opremljena edukativnim tabelama i kućicama znanja. Osim informacija o nastanku šume, šumskim stanovnicima, ili koristima od šume, možete zaigrati igre i na zabavan način se prepustiti šumskoj čaroliji.