Gornji Kamenjak

Područje Gornjeg Kamenjaka smjestilo se između mjesta Premantura i Volme.

Floristički izuzetno vrijedno područje

Područje Gornjeg Kamenjaka smjestilo se između mjesta Premantura i Volme. Predstavlja prostor iznimne krajobrazne vrijednosti, a prekriven je različitim staništima. Preko pašnjaka ljekovite kadulje, gariga do makije hrasta crnike i šume alepskog bora ovo područje otkriva nezaboravne vidike.

Od 1996. godine Gornji Kamenjak je zaštićen u kategoriji značajnog krajobraza, a istraživanja su pokazala da je područje izuzetno floristički vrijedno. Naime, na Gornjem Kamenjaku zabilježeno je čak 487 različitih vrsta biljaka. Ovako velik broj biljnih svojti na relativno malom području ukazuje na velik stupanj biološke raznolikosti.

Na području Gornjeg Kamenjaka, 2012. godine po prvi je puta za floru Hrvatske zabilježena malocvjetna ljuljolika (Catapodium pauciflorum), jednogodišnja vrsta trave.

Čudnovata priroda

Mjesto za šetnju, izlet i rekreaciju

Područje je idealno za šetnje, vožnju biciklom i aktivni boravak u prirodi. Putokazi i informativne tabele pružit će vam dodatne informacije o ovom zaštićenom području koje otkriva čudnovatu prirodu, paleontološke ostatke kao i povijesnu baštinu skrivenu u mnoštvu austrougarskih ostatka. U jednom od ostataka austrougarske militarije, bitnici na Gomili, sklonište je pronašla i najznačajnija porodiljna kolonija šišmiša u južnom dijelu Istre sa 7 različitih vrsta. 

Gigantski reflektori

Malo je poznato, ali vrlo zanimljivo, da su se za vrijeme prvog svjetskog rata na Gornjem Kamenjaku nalazili gigantski reflektori. Uloga reflektora je bila da svojim svjetlima zapravo glume ratnu luku Pulu odnosno glavni cilj napada talijanskih zračnih snaga. Talijanski bi piloti tada, privučeni snažnim svjetlima, pomislili da bombardiraju Pulu. Možete samo misliti što su tada Premanturci mislili o Puležanima.