Novosti

16
12/2022

Završna manifestacija projekta Zeleni otisci u plavom okviru

Završna manifestacija projekta „Zeleni otisci u plavom okviru“ održat će se danas 16.12.2022. godine u adventskom šatoru kod „Malina na vitar“ na medulinskoj rivi. Na manifestaciji će sudjelovati svi partneri projekta - Općina Medulin, Udruga Mutila i Javna ustanova Kamenjak sa zanimljivim aktivnostima za djecu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 72.511,75 kn. Provedba projekta sufinancirana je sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u iznosu61.634,98 kn (85%), a doprinos Republike Hrvatske iznosi 10.876,77 kn (15%

Fotografija: Udruga Format