Novosti

21
9/2023

Radni posjet partnera na projektu HUMANITA

Prošli tjedan u radnom posjetu bili su nam naši partneri iz Sveučilišta u Parmi, Italija i Sveučilišta u Žilini, Slovačka, sa kojima zajedno provodimo aktivnosti unaprjeđenja zaštite i upravljanja zaštićenih područja Srednje Europe kroz projekt HUMANITA - „Human -Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on Protected Areas“. Partneri su odradili zanimljiva zračna snimanja naših zaštićenih suhih travnjaka Donjeg Kamenjaka uz pomoć jednog drona opremljenog visokokvalitetnom kamerom i jednog drona opremljenog laserom. Ovo su bazna, referentna snimanja i tijekom projekta planiramo odraditi još minimalno dva snimanja kako bi se pratilo stanje naših zaštićenih travnjačkih površina kao i utjecaj aktivnosti posjetitelja Donjeg Kamenjaka na njihovo stanje i fragmentaciju. Suhi travnjaci zauzimaju najveću površinu Donjeg Kamenjaka, unutar su Ekološke mreže Natura 2000 i iznimno su nam važni jer su stanište mnogim biljnim i životinjskim vrstama , te su glavno stanište orhideja koje na Kamenjaku čine posebno brojnu populaciju od čak 30 različitih vrsta.

Projekt HUMANITA provodimo zajedno sa još 10 partnera iz 5 zemalja Srednje Europe kroz naredne 3 godine. Projekt je podržan od strane Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. uz sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

#humanita #Interreg #InterregCentralEurope #tourism #researchanddevelopment #sustainability

# greenerCentralEurope #commonheritage #environmentalprotection #svfuniza #euracresearch

#unipr #Notitia #unescochair #fhkaernten #cooperationiscentral #unesco_mca

#visitgeoparkkarawanken #npmalafatra #CEEweb #kamenjak #PNATE #BNPI