NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA-CE 1. REDA NA NEODREĐENO VRIJEME