Natječaj za prijavu u radni odnos na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE