Novosti

22
4/2021

Fosili dinosaura zaštićeni dijelovi prirode!

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je stiglo Rješenje o proglašenju fosila dinosaura i njihovih nalazišta zaštićenim dijelovima prirode. Utvrđuje se da su fosili dinosaura na 24 nalazišta u Republici Hrvatskoj značajni zbog svoje rijetkosti, veličine, izgleda, obrazovnog i znanstvenog značaja te se proglašavaju zaštićenim dijelovima prirode. Više možete pročitati na poveznici.

Najveću pažnju s paleontološkog stajališta značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag privlači svojim nalazištima otisaka stopala dinosaura. Tu se nalaze dva nalazišta fosila dinosaura, a to su otočić Fenoliga koji broji 139 otisaka i rt Grakalovac s 12 otisaka stopala dinosaura.

Nalazište otisaka stopala dinosaura na otočiću Fenoliga jedno je od najbogatijih u Hrvatskoj. Poseban značaj tog lokaliteta je u tome, što je većina otisaka grupirana u staze iz čega je moguće izvesti vjerodostojnije zaključke o načinu kretanja dinosaura, njihovoj brzini, veličini i ponašanju, a što je nemoguće zaključiti samo na temelju izoliranih, samostalnih otisaka stopala.

Drugo nalazište s otiscima stopala dinosaura smješteno je na zapadnoj strani Kamenjaka, s južne strane rta Grakalovac. Otisci stopala se nalaze na gornjoj slojnoj površini smještenoj na uskom, izduženom izdanku nekoliko metara iznad morske razine. Ukupno je na izdanku pronađeno 12 otisaka stopala od kojih njih devet čine dvije zasebne staze dok se tri otiska nalaze pojedinačno.

Izvor: A. Mezga i Z. Bajraktarević, Fosili s Kamenjaka, Geološko–paleontološki zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu