News

15
6/2023

ZAPISNIK I IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE AKVATORIJA ZAPADNE ISTRE (PU7011).