News

15
6/2023

ZAPISNIK I IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE MEDULINSKI I POMERSKI ZALJEV (PU6067).