Organizacijski ustroj

Unutarnju organizaciju Javne ustanove Kamenjak čine tri ustrojstvene jedinice:

  • Ured ravnatelja sa ravnateljem na čelu kojemu u radu pomaže poslovna tajnica i stručni suradnik za financijsko poslovanje.
  • Ured stručnog voditelja sa stručnim voditeljem na čelu kojemu u radu pomažu dva stručna suradnika 1. reda, dva stručna suradnika 2. reda te tri edukatora.
  • Odjel zaštite i održavanja prirodnih vrijednosti sa glavnim čuvarom prirode na čelu kojemu u radu pomažu čuvar prirode 1. reda, osam čuvara prirode 2. reda, djelatnik na poslovima održavanja, voditelj naplate na ulazno-izlaznim punktovima, petnaest djelatnika naplate na ulazno-izlaznim punktovima voditelj suvenirnice, četiri djelatnika suvenirnice, tri djelatnika noćnog nadzora, farmer te dva djelatnika na poslovima čišćenja.

USTROJSTVENA JEDINICA


Ured ravnatelja
Maja Šarić, dipl.oec., ravnateljica

Ured stručnog voditelja
Katarina Bulešić, mag.geog., stručni voditelj

Odjel zaštite i održavanja prirodnih vrijednosti

Aljoša Ukotić, dipl.oec., glavni čuvar prirodeRifadija Beriša, voditelj naplate na ulazno-izlaznim punktovima