Tradicija

Ovce

V rijedna staništa na krajnjem jugu istarskog poluotoka nastala su pod utjecajem čovjeka. Čovjek je stoljećima prirodu prilagođavao sebi i stvorio je mozaik različitih staništa koji čine okosnicu biološke raznolikosti poput suhih mediteranskih travnjaka i lokvi. Zaštita prirode nikako ne isključuje ljudsku aktivnost tako da je tradicionalna poljoprivreda jedan od temelja za očuvanje mediteranskog krajobraza.


Lokva

N a području Donjeg Kamenjaka, u neposrednoj blizini samog ulaza na područje, nalazi se lokva koja je obnovljena 2015. godine.

Lokve su mala, zatvorena slatkovodna staništa. Većina lokvi nastala je pod utjecajem čovjeka. Najčešće su građene na dnu udolina gdje se nakupljala voda. Teren je pripreman tako da je stoka papcima gazila travu i pretvarala je u mulj, odnosno nepropusni sloj koji je zadržavao kišnicu. Lokve su u povijesti Istre bile jedini izvor vode, a služile su za navodnjavanje, gašenje požara, pranje odjeće, napajanje stoke.

Lokve su nastale od strane čovjeka, a priroda ih je pretvorila u dom za mnogobrojne biljne i životinjske vrste poput vodozemaca i gmazova. Nestajanje lokvi zbog zatrpavanja i isušivanja, bilo uslijed prirodnih razloga, bilo uslijed ljudskog djelovanja, te njihovo onečišćenje predstavlja veliki gubitak za prirodu i čovjeka, ne samo radi svojeg značaja za biološku raznolikost, već i zbog njihove kulturno povijesne uloge u životu lokalnog stanovništva.


AUTOHTONO ISTARSKO GOVEDO

Bak

I starsko govedo od iznimne je važnosti za povijesnu i kulturnu baštinu istarskog poluotoka. Ovo je govedo prilagođeno osobitostima istarskog podneblja i preferira kombiniranu ispašu nižeg raslinja, čime neposredno sudjeluje u održavanju staništa.

U prošlosti, ono je bilo isključivo radno govedo, dok se danas više uzgaja za proizvodnju mesa. Ljudi su nekada koristili govedo za oranje, nošenje tereta, sve do industrijalizacije stočarske proizvodnje. Danas je istarsko govedo zaštićeno u Republici Hrvatskoj te Javna ustanova Kamenjak podupire uzgoj ove pasmine s ciljem očuvanja staništa. Za oblikovanje i očuvanje krajobraza u Hrvatskoj vrlo važno oruđe su upravo tradicijske pasmine i uzgoj na otvorenom.

Od 2012. godine Ustanova podupire uzgoj stoke te je uređen tor za čuvanje goveda na Kamenjaku gdje možete pogledati i naučiti ponešto o ovom tihom promatraču povijesnih mijena u Istri.