ORKA – Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag

EU projekti

EU projekti

J avna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Medulin „Kamenjak“ uz partnere Općinu Medulin i Istarsku županiju, 27. srpnja 2018. godine, potpisala je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti u sklopu projekta „ORKA – Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (KK.06.1.2.02.0043)“. Ukupna vrijednost projekta je 10.016.857,23 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 6.273.479,94 kuna, dok je iznos sufinanciranja 4.391.435,95 kuna (intenzitet potpore 69.99 %). Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“.

P rojekt ORKA uključuje niz aktivnosti koje će Ustanovi olakšati upravljanje i praćenje posjetitelja s ciljem održavanja i promicanja zaštite prirodnih vrijednosti područja značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag. Osnovni cilj projekta je održivo korištenje prirodne baštine ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu, obogaćivanje atrakcijske osnove prezentacijom prirodne baštine te povećanje stupnja zaštite okoliša kvalitetnijim sustavom zbrinjavanja otpada.

Rezultati aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta bit će:

  • Projektno-tehnička dokumentacija koja će unaprijediti upravljanje posjetiteljima
  • Posjetiteljska infrastruktura koja će obogatiti atrakcijsku osnovu na području uz poboljšanje kvalitete boravka posjetitelja na području
  • Adekvatna komunalna infrastruktura koja će omogućiti bolju zaštitu prirode
  • Obnovljena i nadopunjena edukativna staza „Putevima dinosaura“
  • Povećani broj posjetitelja na mjestima gdje će se oplemenjivati infrastruktura i atrakcijske osnove

Projektom će se retrogradno sufinancirati i neke aktivnosti koje su odrađene prije potpisa ugovora, a za koje je, prema uputama prijaviteljima, bilo prihvatljivo retrogradno potraživati sufinanciranje u okviru ovog projekta. Stoga je razdoblje trajanja ovog projekta od ožujka 2015. godine do siječnja 2020. godine.

Za više se informacija možete obratiti na orka@kamenjak.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi

EU projekti