Park šuma Soline

 karta brdo Soline

I zmeđu mjesta Pješčana Uvala i Vinkuran smješteno je brdo Soline koje je od 1996. godine zaštićeno u kategoriji park-šume. Izrazito gusto razvijena makija hrasta crnike, mjestimično razvijene i do stadija šume čini ovo područje jednim od posljednjih očuvanih šuma hrasta crnike na našem području.

 brdo Soline

H rast crnika (Quercus ilex) autohtona je vrsta hrasta na Mediteranu pa su šume hrasta crnike i najstabilniji ekosustav Sredozemlja koji grade biljke prilagođene na sušne uvjete. Zbog gustog sklopa i tame u šumi stvara se specifična mikroklima koja je hladnija i vlažnija od klime okolnog područja.

 brdo Soline

U park-šumi Soline uređena je edukativna šetnica koja je opremljena edukativnim tabelama te prolazi kroz makiju koja je nastala stoljetnim čovjekovim iskorištavanjem ove šume, kao i očuvanom šumom hrasta crnike.