Pravni aspekti zaštite

1.
Zaštita prirode - opći akti :


2.
Zaštićena područja :

  • Odluke o proglašenju zaštićenih područja (Word dokument)
  • Odluka o izmjeni Odluke o zaštiti područja Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga kao zaštićenog krajolika (Word dokument)
  • Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (PDF Dokument)
  • Odluka Donji Kamenjak PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (PDF Dokument)

3.
Ekološka mreža :


4.
Vrste i staništa :


5.
Ostali povezani sektorski propisi :