Pravni aspekti zaštite

1.
Zaštita prirode - opći akti :


2.
Zaštićena područja :

 • Odluke o proglašenju zaštićenih područja (Word dokument)
 • Odluka o izmjeni Odluke o zaštiti područja Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga kao zaštićenog krajolika (Word dokument)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (PDF Dokument)
 • Odluka Donji Kamenjak PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (PDF Dokument)
 • Odluka o osnivanju javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Medulin (PDF Dokument)
 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Medulin (PDF Dokument)
 • Rješenje o upisu u sudski registar (PDF Dokument)

3.
Ekološka mreža :


4.
Vrste i staništa :


5.
Ostali povezani sektorski propisi :


6.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

 • Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08. i 130/11, 106/12.) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

  Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

  Temeljem članka 18.a. Zakona o zaštiti osobnih podataka Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Medulin – Kamenjak, kao voditelj zbirke osobnih podataka imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka:

   

  Službenik za zaštitu podataka Javne ustanove Kamenjak:

  Andrej Grbin

  Tel: 052/575-283

  E-mail: financije@kamenjak.hr

 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 • IZJAVA O ZAŠTITI, PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA