O nama

Sjedište JU Kamenjak

J avna ustanova Kamenjak osnovana je 2004. godine Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin, br. 5/04.). Ustanova skrbi o dvije park šume (Kašteja i Brdo Soline kod Vinkurana) te o dva značajna krajobraza (Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i Gornji Kamenjak).

Info Punkt

O snovne djelatnosti Ustanove su zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja u svrhu neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provedbe uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima Ustanova upravlja. Ustanova svoju djelatnost obavlja kao javnu službu, a financira se isključivo vlastitim sredstvima.

Upravljanje ustanovom

T ijela Ustanove su Upravno vijeće i Ravnatelj. Upravno vijeće sastoji se od pet članova, a članove imenuje tijelo Osnivača. Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak su:

 • Tea Gobo, predsjednica
 • Vlasta Iveša Mihovilović, član
 • Goran Peruško, član
 • Matija Medica, član
 • Ljubomir Mezulić, član – predstavnik privatnih vlasnika i ostalih vlasnika zemljišta unutar zaštićenog područja prirode

Radom Ustanove rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Osnivač.


Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove Kamenjak:

Ured Ravnatelja :

 • Maja Šarić, ravnateljica
  e-mail: ravnatelj@kamenjak.hr
 • Greta Pavić, tajnica Ureda ravnatelja
  e-mail: tajnistvo@kamenjak.hr
 • Kristina Pliško, stručni suradnik za financije
  e-mail: financije@kamenjak.hr

Odjel zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih vrijednosti :

 • Martina Hervat, stručna voditeljica
  e-mail: martina.hervat@kamenjak.hr
 • Nina Skoko, stručna suradnica
  e-mail: nina.skoko@kamenjak.hr
 • Goran Stjepić, edukator
  e-mail: goran.stjepic@kamenjak.hr

Služba čuvara prirode :

 • e-mail: cuvariprirode@kamenjak.hr
 • Viliam Vugrinec
 • Sebastian Pintur
 • Sanjin Skoko
 • Emir Begić
 • Marijo Josipović