Park šuma Kašteja

Kašteja

P očetkom 20. stoljeća austrijski magnat Paul Kupelwieser, koji je bio vlasnik Otočja Brijuni, kupio je i dio medulinskog priobalja zajedno s poluotokom Kašteja. Još tada su bile prepoznate iznimne krajobrazne vrijednosti ovog područja, a od 1996. godine poluotok je zaštićen u kategoriji park-šume.

Alpski bor

P odručje je prekriveno šumskim kulturama alepskog bora (Pinus halepensis) i crnog bora (Pinus nigra) posebnih vizualnih i mikroklimatskih vrijednosti za prostor Općine Medulin.

Idealno je područje za šetnju i boravak u prirodi. Odavno su poznata ljekovita svojstva borova koji obiluju vitaminom C te se tako čaj od borovih iglica preporuča za ublažavanje simptoma prehlada.

Šetnja uz mirise morske soli i bora pozitivno utječe na ljudsko zdravlje, kao i na raspoloženje.