Istraživanje

U stanova svake godine planira i provodi znanstvena istraživanja u suradnji s različitim institucijama, udrugama, ustanovama i pojedincima. Nove spoznaje o prirodnim i kulturnim vrijednostima područja kojim Ustanova upravlja temelj su za određivanje kvalitetnih i pravovremenih mjera zaštite. Sve zakonom propisane mjere zaštite doprinose očuvanju temeljnih vrijednosti zbog kojih su određena područja zaštićena.

Istraživanja i praćenje stanja ciljnih vrsta i staništa

Popis istraživanja, literaturnih podataka, radova i sl.*

Autor/i (prezime, prvo slovo imena) Godina Naslov Institucija Mjesto
Vuković N. 2005. Orhideje rta Kamenjaka (diplomski rad) Prirodoslovno – matematički fakultet; biološki odsjek Zagreb
Brana S. 2007. Kartiranje vaskularne flore i staništa Donjeg Kamenjaka Natura Histrica Rovinj
Zahtila E. 2007. Biološka valorizacija podmorja oko rta Kamenjaka Natura Histrica Rovinj
Stelko R. 2007. Istraživanje i prstenovanje ornitofaune na području Donjeg Kamenjaka Natura Histrica Rovinj
Kučinić M. 2011. Inventarizacija entomofaune na području Kamenjaka Udruga za biološka istraživanja - BIOM Zagreb
Jelić D.; Burić I 2012. Istraživanje herpetofaune na području Kamenjaka Hrvatsko herpetološko društvo - Hyla Zagreb
Kružić P. 2012. Kartiranje morskih staništa na području Kamenjaka NATURA – Društvo za zaštitu prirode Hrvatske Zagreb
Bogdanović S.; Ljubičić I. 2012. Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu botaniku Zagreb
Bogdanović S.; Ljubičić I. 2013. Pilot studija 2: kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu botaniku Zagreb
Tvrtković N. 2013. Istraživanje šišmiša Općine Medulin NATURA – društvo za zaštitu prirode Hrvatska Zagreb
Ciceran, M. 2013. Fauna naselja morske cvjetnice Cymodocea nodosa (Uchria) Acherson u uvali Ribnjak (Medulinsko područje/ Istra) Završni rad Prirodoslovno – matematički fakultet Zagreb
Vuković N.; Tommasoni A.; D'Onofrio T. 2013. The orchid Ophrys speculum Link (Orchidaceae) in Croatia Acta Botanica Croatica, the Faculty of Science, University of Zagreb Zagreb
Ratko-Gospić N.; Vučur T.; Radulović M.; Miočiić-Stošić J. 2014. Utvrđivanje brojnosti i područja kretanja dobrih dupina (Tursiops truncatus) u obalnom dijelu Istre Institut Plavi svijet Veli Lošinj
Kružić P. 2014. Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području JU Kamenjak Natura – društvo za zaštitu prirode Hrvatske Zagreb
Ljubičić I.; Bogdanović S. 2014. Karta staništa i smjernice za održivim upravljanjem staništima na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb
Stjepić, G. 2014. Sezonska pojavnost hobotnice Octopus vulgaris Cuvier, 1797 u priobalju rta Kamenjak Završni rad Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Znanost o moru Rovinj
Koren T. 2015. Istraživanje i vrednovanje faune kornjaša Udruga Hyla Zagreb
Brana S.; Vuković N. U tijeku Praćenje stanja ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak Istarsko botaničko društvo
dr. sc. Igor Pavlinić U tijeku Praćenje stanja kolonije šišmiša u Šćuzi i prijedlozi zaštite Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb
Mateja Jagić U tijeku Biospeleološko istraživanje i prijedlog monitoringa Špilje na Gradini kod Premanture Hrvatsko biospeleološko društvo Zagreb
Ana Štih U tijeku Praćenje naseljavanja faune vretenaca na novoobnovljenu lokvu na Donjem Kamenjaku Hrvatsko herpetološko društvo HYLA Zagreb
Mihael Drakšić U tijeku Istraživanje zajednice pauka (Araneae) značajnih krajobraza Gornji Kamenjak i Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Hrvatsko arahnološko društvo „Narcis Damin“-HARD Zagreb
dr. sc. Zdenko Tkalčec U tijeku Bioraznolikost gljiva područja Kamenjaka Hrvatsko mikološko društvo Zagreb
mr. sc. Miljenko Županić U tijeku Istraživanje stanja šumskog ekosustava i izrada smjernica za održivo upravljanje park šumom Kašteja Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko