Značajni krajobraz Gornji Kamenjak

Gornji Kamenjak

P odručje Gornjeg Kamenjaka smjestilo se između mjesta Premantura i Volme. Predstavlja prostor iznimne krajobrazne vrijednosti prekriven različitim staništima. Preko pašnjaka ljekovite kadulje, gariga do makije hrasta crnike i šume alepskog bora ovo područje otkriva nezaboravne vidike.

Gornji Kamenjak

Od 1996. godine Gornji Kamenjak je zaštićen u kategoriji značajnog krajobraza, a istraživanja su pokazala da je područje izuzetno floristički vrijedno. Naime, na Gornjem Kamenjaku zabilježeno je čak 487 različitih vrsta biljaka. Ovako velik broj biljnih svojti na relativno malom području ukazuje na velik stupanj biološke raznolikosti.

Na području Gornjeg Kamenjaka, 2012. godine po prvi je puta za floru Hrvatske zabilježena malocvjetna ljuljolika (Catapodium pauciflorum), jednogodišnja vrsta trave.

Gornji Kamenjak

Područje je idealno za šetnje, vožnju biciklom i aktivni boravak u prirodi. Putokazi i informativne tabele pružit će vam dodatne informacije o ovom zaštićenom području koje otkriva čudnovatu prirodu, paleontološke ostatke kao i povijesnu baštinu skrivenu u mnoštvu austrougarskih ostatka. U ostacima austrougarskih vojnih objekata sklonište je našla i najznačajnija porodiljna kolonija šišmiša u južnom dijelu Istre sa 7 različitih vrsta.