Edukacija

Dino park

J edna od važnijih djelatnosti Javne ustanove Kamenjak je edukacija. U sklopu vođenja i programa koje Ustanova organizira nastojimo utjecati na svijest i ponašanje sudionika radionica, od djece vrtićke dobi pa sve do pripadnika starije populacije. Osnovni je cilj edukativnih aktivnosti prenijeti znanje o zaštićenim područjima koji su pod nadzorom Ustanove te kroz istraživanje, timski rad i interakciju sa prirodom pružiti informacije za potpuno razumijevanje prirode i vrijednosti zaštićenih područja.

Dino park

Osim tematskih stručnih vođenja, Ustanova organizira i cjelogodišnji program stručnog vođenja po području Donjeg Kamenjaka za sve zainteresirane te stručno vođenje za strane goste na engleskom jeziku. Za osnovnoškolce sa područja Općine Medulin organiziraju se cjelogodišnje radionice, “Mali čuvari prirode“ koje će odvijaju jednom u dva tjedna u prostorijama Ustanove.

Detaljan opis tema nalazi se u priloženim datotekama, a za ugovaranje vođenja ili programa možete se javiti na e-mail adresu edukator@kamenjak.hr.

Dino park

Programi :