POSLJEDNJA NOVOST

Uređena šetnica u park šumi Soline

Šetnica u park šumi Soline dobila je nove edukativne tabele u kojima se opisuju biljne vrste sa područja parka šume.

Opširnije